Smoky Mountains, kia niro

Taking the Blue Ridge Parkway to Grandfather Mountain.