Smoky Mountains, kia niro

We were lucky enough to catch wild elk while in the Smokies.