Fox Theatre, Atlanta Georgia,

Theater view / Photo Copyright Christa Thompson 2016