Fox Theatre, Atlanta Georgia,

Outside of the theater / Photo Copyright Christa Thompson 2016