Beautiful Gardens, Kenroku en

Kenroku-en by Shoko Muraguchi Creative Commons License